Blue Flower

Spis treści

 


Serdeczne podziękowania dla Radnego Miasta Nowy Sącz Pana Tadeusza GAJDOSZA za okazaną pomoc w działalności fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz za aktywny udział przy organizacji prelekcji dla chorych i udzielenie wsparcia finansowego na rzecz fundacji „Pomagam Niewidomym” Władysława LORKA.