Blue Flower

 

Fundacja „Pomagam Niewidomym”, została założona przez Władysława Lorka. Głównymi celami działalności fundacji jest pomoc osobom niewidzącym oraz wszystkim niepełnosprawnym. Ludzie niepełnosprawni często są niezauważani w społeczeństwie, dlatego chcemy zaproponować tym ludziom pomoc. Chcemy działać według zasady:

Niepełnosprawny nie znaczy wykluczony z życia.

Władysław Lorek – od dziecięcych lat, jest osobą niewidzącą, mimo to wykształcił się w zawodzie technika masażu. Nigdy się nie poddał i cały czas dążył do realizacji postawionych sobie zadań. Na dzień dzisiejszy jest szanowanym wysokiej klasy masażystą, który pomaga wielu ludziom. Postawa Władysława powinna być przykładem dla wielu osób skaranych przez los, którzy są załamani i myślą o poddaniu się.

Fundacja „POMAGAM NIEWIDOMYM” WŁADYSŁAWA LORKA oraz wszystkim osobom Niepełnosprawnym

KRS: 0000494745

NIP: 7343523617

Regon: 123032186

Nr Konta Bankowego : 49114020040000350275037983

 

Prezes Fundacji kontakt: Władysław LOREK - 601 083 905

Członkowie Zarządu kontakt:

 Teresa Kmak

Jerzy Pazgan

Rada Nadzorcza Fundacji:

 Agnieszka Gruda - przewodnicząca,

Czesław Gomulec,

Karolina Potomiec.

Fundacja zatrudnia osoby niepełnosprawne, niewidome i niedowidzące, które służą swoja pomocą w środowisku osób niepełnosprawnych.