Blue Flower

Spis treści

 

FUNDACJA „POMAGAM NIEWIDOMYM WŁADYSŁAWA LORKA”

współpracuje z wieloma osobami zaangażowanymi w pracę samorządu miasta Nowego Sącza.

    W imieniu Fundacji pragnę złożyć serdeczne podziękowania dla Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka oraz Panów Radnych Miasta Nowego Sącza Mieczysława Gwiżdża i Tadeusza Gajdosza jak również Dyrektora Leszka Langera, którym los osób niepełnosprawnych nigdy nie był obojętny.
    Pan Radny Mieczysław Gwiżdż przewodniczący zarządu osiedla „Barskie” jest człowiekiem bardzo zaangażowanym w różne akcje pomocy chorym i niepełnosprawnym. Jedną z takich akcji przeprowadzanej w pomieszczeniach zarządu osiedla „Barskie” są zabiegi elektrostymulacji. Całość odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Ryszarda Nowaka. Stymulacje wykonuje członek zarządu fundacji „Pomagam Niewidomym” mgr Tomasz Sywanycz, zainteresowanie taką formą pomocy okazało się bardzo duże, dziennie udzielano pomocy od kilku do kilkunastu osobom. Do tej pory skorzystało z zabiegów ponad 300 osób. 
   Kolejną z form pomocy zorganizowanej przez radnego Mieczysława wspólnie z Panem Tomaszem było przygotowanie prelekcji medycznych i konsultacji neurologicznych, które prowadził zaproszony dr n. med. Jan Tabak, specjalista neurolog z Krakowa. Całość odbyła się w szkole podstawowej nr 18 w Nowym Sączu dzięki życzliwości Pana Dyrektora mgr Włodzimierza Strzelca, który udostępnił i przygotował sale wykorzystywane podczas wykładów i badań. W ciągu dwóch dni z konsultacji u dr. n. med. Jana Tabaka skorzystało ok. 150 osób. Wiele zaangażowania oraz pomocy w organizację tego wydarzenia włożył Pan Radny Miasta Nowy Sącz Tadeusz Gajdosz, który zawszę chętnie pomaga w akcjach i działaniach fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych. 
    Dziękując w/wym. nie można pominąć osoby Dyrektora Wydziału ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Nowego Sącza Pana Leszka Langera. Jego pomoc i porady są bezcenne, zawsze można na niego liczyć. 
   Jestem przekonany, że zakres pomocy wciąż będzie się zwiększał i ilość zadowolonych z pomocy osób będzie rosnąć. 
    Serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi o wielkich sercach do pomocy i współpracy.