Blue Flower

Pan Krzysztof Stelmach

Zarząd Fundacji chciałby serdecznie podziękować, Panu Krzysztofowi Stelmachowi, właścicielowi firmy ELXTRA z Paszyna, za bardzo hojne wsparcie finansowe.
Pana pomoc dla naszych niewidomych jest bardzo znacząca. Dzięki takim ludziom jak Pan, nasza Fundacja może prowadzić działalność na rzecz naszych podopiecznych.